Site Loader
111 Rock Street, San Francisco

สักคิ้ว 6 มิติ กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ สำหรับการอัพเดทความงาม วันนี้เกร็ดดี้สวยเป๊ะปัง จะขอพักเรื่องเครื่องสำอางแล้วพาคุณสาวๆ ไปดูทางเลือกสำหรับคนคิ้วบาง คิ้วไม่สวย ด้วยการสักคิ้ว 6 มิติ

สักคิ้ว 6 มิติ

ลักษณะคิ้วของเกร็ดดี้ คิ้วสั้น สักคิ้ว 6 มิติ ปลายคิ้วค่อนข้างบาง ไม่เป็นทรง คิ้วไม่เท่ากันข้างขวาจะต่ำกว่าข้างซ้าย ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้าน ต้องหยิบดินสอเขียนคิ้วมาเป็นอาวุธประจำตัว กว่าจะได้คิ้วที่ต้องการต้องเสียเวลาอยู่นานเลยทีเดียว

การสักคิ้ว จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่อยากลองทำ ว่าแล้วก็หาตามล่าหาดูรีวิวร้านต่างๆ ว่ามีร้านไหนที่จะเนรมิตคิ้วสวยให้เราได้ดั่งใจต้องการ เพราะที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยกับการสักคิ้วสีเขียวเส้นเล็กเหมือนรุ่นคุณแม่ คุณป้า หรือบางร้านทำแล้วจากคิ้วบางกลายเป็นคิ้วเข้มหนาเข้มยังกับชินจัง สักคิ้ว 6 มิติ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *